Επιλογή υποψηφίων για εισαγωγή σε ΠΜΣ ΤΑΤΜ για το έτος 2020-2021

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ          Θεσ/νίκη, 14-Οκτ-2020

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ                                                           Αριθμ. Πρωτ:  105  

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ     

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ»

      Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών «Υδατικοί Πόροι», την σχετική προκήρυξη και την εισήγηση της επιτροπής που έκρινε τα προσόντα των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών, η Συνέλευση Τμήματος του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ, στη συνεδρίασή της αρ. 2/13.10.2020, ύστερα από την πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ, αποφάσισε την εισαγωγή στο ΠΜΣ του Τμήματος «Υδατικοί Πόροι», για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 των παρακάτω υποψηφίων:   

 

ΠΜΣ «YΔATIKOI ΠOPOI»

 

Επιτυχόντες

 

 

ONOMATEΠΩNYMO

1.

 Αλπανάκης Νικόλαος

2.

  Καπράρας Πέτρος

3.

  Κατσιόλας Αναστάσιος

4.

  Κοκοτίδης Αρχοντής

5.

  Κουτσιμάρη Ελευθερία

6.

  Μίσκα Μαριόλα

7.

  Μουρουζίδης Ελευθέριος

8.

  Στάθη Ασημίνα

9.

  Χονδράκη Βασιλεία

10.

  Χρονίδου Δέσποινα

 

Επιλαχόντες

 

ONOMATEΠΩNYMO

1.

 Γκαϊτατζή Ξανθίππη

2.

Ηλιού Παναγιώτης-Δημήτριος

 

Παρακαλούνται οι παραπάνω επιτυχόντες να προσέλθουν για την εγγραφή τους στη Γραμματεία του Τμήματος, το αργότερο μέχρι τις 16-10-2020 και ώρα 13.00μ.μ. με μία φωτοτυπία της ταυτότητάς τους και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Εναλλακτικά και λόγω των ειδικών συνθηκών λόγω κορωνοϊού, υπάρχει η δυνατότητα να αποσταλούν η αίτηση με τα συνημμένα της  ηλεκτρονικά στο e-mail της Γραμματείας info@topo.auth.gr. Στην περίπτωση αυτή στην αίτηση θα πρέπει να υπάρχει επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής.

Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από τους επιτυχόντες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, θα κληθούν οι επιλαχόντες.

                           

Θεσσαλονίκη,  14 Οκτωβρίου 2020

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

 

 

Δημήτριος Τσούλης

Καθηγητής ΑΠΘ