Χαιρετισμός Προέδρου ΤΑΤΜ

Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ προσφέρει τα τελευταία 58 χρόνια με συνέπεια και ιδιαίτερη επιτυχία ένα πολυσχιδές και συνεχώς ενημερωμένο πρόγραμμα σπουδών. Γεωδαισία, τοπογραφία, κτηματολόγιο, φωτογραμμετρία, χαρτογραφία, συγκοινωνιακά και υδραυλικά έργα είναι οι επιστημονικοί κλάδοι που καλύπτονται διδακτικά από το υφιστάμενο πρόγραμμα εφοδιάζοντας τους αποφοίτους μας με το επαρκές επιστημονικό υπόβαθρο για μία επαγγελματική ή ερευνητική σταδιοδρομία.

 

Η παροχή τεχνογνωσίας σε φορείς της πολιτείας, η σημαντική διεθνής παρουσία των μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού καθώς και οι περιπτώσεις βράβευσης των αποφοίτων μας, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων σε διεθνές επίπεδο αποδεικνύουν το βαθμό επιτυχίας του διδακτικού και ερευνητικού έργου που συντελείται στο Τμήμα μας τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

 

Απευθυνόμενος στους πρωτοετείς φοιτητές μας, εκ μέρους και όλων των συναδέλφων, θα ήθελα να τους συγχαρώ για την επιτυχία τους και να τους καλωσορίσω στην οικογένεια του Τμήματος. Τους εύχομαι μια γρήγορη και ομαλή ένταξη στις εκπαιδευτικές λειτουργίες και τους διαβεβαιώνω ότι το σύνολο του προσωπικού θα είναι στο πλευρό τους σε όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Δημήτριος Τσούλης