Χαιρετισμός Προέδρου ΤΑΤΜ

Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σας καλωσορίζει στις ιστοσελίδες του.

Η επιστήμη του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού, περιλαμβάνει ένα μεγάλο φάσμα εξειδικεύσεων και εφαρμογών, όπως είναι η γεωδαισία, η τοπογραφία, η φωτογραμμετρία, το κτηματολόγιο, η χαρτογραφία, τα συγκοινωνιακά και υδραυλικά έργα. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος καλύπτει με επάρκεια τις επιστημονικές αυτές περιοχές και παρακολουθεί τις εξελίξεις ώστε να ανανεώνεται και να επικαιροποιείται. Έτσι παρόλο που έχουν περάσει περισσότερα από πενήντα χρόνια προσφοράς της γνώσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το προσωπικό του Τμήματος βρίσκεται πάντα με συνέπεια και επιτυχία στην αιχμή της σύγχρονης τεχνολογίας στον κλάδο μας.

Μέλη από το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Τμήματός μας παρέχουν τεχνογνωσία και υπηρεσίες σε δημόσιους φορείς ενώ παράλληλα αυξάνονται η διεθνής παρουσία των μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και οι περιπτώσεις επιβράβευσης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών μας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Αλλά και οι απόφοιτοί μας στελεχώνουν φορείς και εταιρείες, εντός και εκτός συνόρων, που συνδέονται με την εξέλιξη και την ανάπτυξη της τεχνολογίας, της επιστήμης και της κοινωνίας. Έτσι αποδεικνύεται στην πράξη η επιτυχία του διδακτικού και ερευνητικού έργου που συντελείται στο Τμήμα μας τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Εάν είστε ανάμεσα στους επιτυχόντες στο Τμήμα μας, επιθυμώ να σας εκφράσω θερμά συγχαρητήρια για την επιτυχία σας και να σας καλωσορίζω στο Τμήμα μας. Εύχομαι να ενταχθείτε γρήγορα στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές λειτουργίες του Τμήματός μας. Είμαι σίγουρος ότι θα διαπιστώσετε μόνοι σας την αρτιότητα των γνώσεων που σας προσφέρονται. Και ένα πρώτο επίπεδο επικοινωνίας μαζί σας θα ανακαλύψετε στις επόμενες σελίδες.

Κλείνοντας αυτόν τον χαιρετισμό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για το λειτούργημα που προσφέρουν, καθώς και όλους όσους κοπιάζουν στα πλαίσια λειτουργίας του Τμήματός μας.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Καθηγητής Κωνσταντίνος Τοκμακίδης
Σεπτέμβριος 2018