Νησίδα Η/Υ - TopoLab

Το TopoLab, είναι η υπολογιστική νησίδα του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, δημιουργήθηκε το 1995 και έκτοτε λειτουργεί σε καθημερινή βάση για να καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.

Η χρήση της νησίδας υπόκειται σε συνεργασία με το Κέντρο IT ΑΠΘ (Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής) του ΑΠΘ από το 2003, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας (Προμήθεια Εξοπλισμού των Εργαστηρίων Πληροφορικής του ΑΠΘ, ιδρυματικό έργο) και διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας Υπολογιστικών Νησίδων ΑΠΘ που εγκρίθηκε από την Σύγκλητο του ΑΠΘ στη συνεδρίαση αριθμ. 2741/26-6-2002.

Ωράριο λειτουργίας και εξυπηρέτησης φοιτητών καθημερινά 09.30 - 14.30

Υπεύθυνοι λειτουργίας είναι μέλη του ΤΑΤΜ

Επικοινωνία:  τηλ.+ 30 2310 99 5830