Διπλωματική Εργασία

Το 10ο εξάμηνο σπουδών στο ΤΑΤΜ προορίζεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. H Διπλωματική Eργασία (ΔE) είναι το αποτέλεσμα της σπουδής του φοιτητή στο Tμήμα. Kάθε χρόνο οι Tομείς του TATM ανακοινώνουν τα θέματα των ΔE που προτείνονται στους φοιτητές.

Η ΔΕ επιλέγεται από το ίσο ή μεγαλύτερο από το 9ο εξάμηνο και αφού γίνει η επιλογή Τομέα και ο φοιτητής έχει περάσει 40 συνολικά μαθήματα. Εκπονείται στον Τομέα Επιλογής. Είναι δυνατόν να εκπονούνται και διατομεακές ΔΕ με την προϋπόθεση ότι ο κύριος επιβλέπων θα είναι από τον Τομέα Επιλογής. 

Το χρονικό διάστημα εκπόνησης της ΔΕ δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 εξάμηνα, διαφορετικά ο φοιτητής χάνει το συγκεκριμένο θέμα, εκτός εάν υπάρχει αιτιολόγηση για παράταση από το κύριο επιβλέποντα.

Περισσότερα για τη ΔΕ μπορούν να αναζητηθούν στο μενού των Σπουδών.

Για οποιαδήποτε συζήτηση σχετική με την επιλογή του θέματος της ΔE κατά Tομέα, οι φοιτητές μπορεί να απευθύνονται στον αντίστοιχο Φοιτητικό Σύμβουλο.