Υπηρεσίες για Φοιτητές

Για την ενημέρωση και πληροφόρηση των φοιτητών του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ και τις υπηρεσίες του Φοιτητικού Συμβούλου, τη Διπλωματική Εργασία, τις προοπτικές Επαγγελματικής Απασχόλησης των πτυχιούχων ΑΤΜ και τις παροχές που προσφέρει το ΑΠΘ στους φοιτητές του.

Περισσότερες πληροφορίες για τους διάφορους τύπους παροχών του ΑΠΘ στους φοιτητές μπορούν να αναζητηθούν στις κεντρικές σελίδες του Ιδρύματος (Παροχές ΑΠΘ).

Φοιτητική μέριμνα

Το ΑΠΘ παρέχει προς τους φοιτητές του υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής πολιτικής  που περιλαμβάνουν το Κέντρο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης, ο κανονισμός για την υγειονομική περίθαλψη των φοιτητών, οι δραστηριότητες της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας και της Επιτροπής Παρατηρητηρίου της Ακαδημαϊκής Πορείας Φοιτητών του Α.Π.Θ. που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, καθώς και η λειτουργία της Διαγνωστικής Μονάδας της Οδοντιατρικής Σχολής.

Διάφορες παροχές

Οι δραστηριότητες που προσφέρονται από το ΑΠΘ παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στη σελίδα επικαιρότητας ενώ χρήσιμες πληροφορίες για μελλοντικούς φοιτητές μέσω Κατατακτηρίων, Μετεγγραφών και Εισαγωγικών Ομογενών μπορούν να αναζητηθούν από τη Γραμματεία του ΤATM.

Πρόσθετες πληροφορίες για θέματα που αφορούν τους Μηχανικούς παρέχει η Πολυτεχνική Σχολή, όπως το πιστοποιητικό ισοδυναμίας διπλώματος, συνεργασίες με άλλες σχολές μηχανικών του εξωτερικού (EPFL) καθώς θέματα πρακτικής άσκησης και ανταλλαγών φοιτητών (ERASMUS, IASTE, AIESEC, BEST).

Χρήσιμοι είναι και οι σχετικοί σύνδεσμοι για το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας, την Επιτροπής Ερευνών και του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων