Προσωπικό

Το Προσωπικό του Τμήματος που παρέχει ακαδημαϊκή μόρφωση στους φοιτητές, διακρίνεται σε 26 Καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες, στο Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (μέλη ΕΔΙΠ), στο Ειδικό Τεχνικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (μέλη ΕΤΕΠ), στο Διοικητικό Προσωπικό (ΔΠ), στους υπαλλήλους Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) και στους βοηθούς - επιστημονικούς συνεργάτες.

Οι Καθηγητές είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με σπουδές σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Διαθέτουν εκτεταμένη και αναγνωρισμένη διδακτική και ερευνητική εμπειρία και δραστηριότητα και πληθώρα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους, μονογραφίες, διδακτικά βιβλία και πολλές άλλες δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις. Οι Καθηγητές διακρίνονται σε τρεις βαθμίδες: Στους καθηγητές πρώτης βαθμίδας, στους αναπληρωτές καθηγητες και στους επίκουρους καθηγητές.

Το μέλη του ΕΔΙΠ επιτελούν εργαστηριακό/εφαρμοσμένο διδακτικό έργο στο Τμήμα και είναι κάτοχοι διδακτορικών, µεταπτυχιακών τίτλων και πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Το μέλη του ΕΤΕΠ προσφέρουν εξειδικευμένες  τεχνικές εργασηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδυετικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου τους.

Το μέλη του ΔΠ είναι οι διοικητικοί υπάλληλοι όλων των βαθμίδων και υπάγονται στη γενική διοίκηση του AEI.

Το μέλη του ΙΔΑΧ είναι οι διοικητικοί υπάλληλοι όλων των βαθμίδων και υπάγονται στη γενική διοίκηση του AEI ομοίως και οι βοηθοί και επιστημονικοί συνεργάτες είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών.

Μέλη ΔΕΠ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Απόστολος Αρβανίτης Καθηγητής Κτηματολογίου Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας
Γεώργιος Βέργος Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας
Αθανάσιος Γείτονας Καθηγητής Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων
Όλγα Γεωργούλα Καθηγήτρια Κτηματολογίου Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας
Βασίλειος Γρηγοριάδης Επίκουρος Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας
Αλεξάνδρα Κουσουλάκου Καθηγήτρια Κτηματολογίου Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας
Χριστόφορος Κωτσάκης Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας
Αθανάσιος Λουκάς Αναπληρωτής Καθηγητής Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων
Γεώργιος Μαλλίνης Αναπληρωτής Καθηγητής Κτηματολογίου Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας
Γεώργιος Μίντσης Καθηγητής Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων
Σωκράτης Μπάσμπας Καθηγητής Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων
Χρυσούλα Μπούτουρα Καθηγήτρια Κτηματολογίου Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας
Ευστάθιος Οικονόμου Επίκουρος Καθηγητής Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων
Κωνσταντίνος Παναγιωτακόπουλος Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας
Πέτρος Πατιάς Καθηγητής Κτηματολογίου Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας
Χρήστος Πικριδάς Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας
Δημήτριος Ρωσσικόπουλος Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας
Σπυρίδων Σπαταλάς Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας
Χρίστος Ταξιλτάρης Καθηγητής Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων
Ηλίας Τζιαβός Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας
Κωνσταντίνος Τοκμακίδης Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας
Βασίλειος Τσιούκας Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας
Δημήτριος Τσούλης Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας
Αριστείδης Φωτίου Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας

Μέλη ΕΔΙΠ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Στέλλα Γιαννακοπούλου ΕΔΙΠ
Κίμων Παπαδημητρίου ΕΔΙΠ
Γιώργος Παπαευαγγέλου ΕΔΙΠ
Φώτης Πατώνης ΕΔΙΠ
Δημήτρης Σαραφίδης ΕΔΙΠ
Αντωνία Τσουκαλά ΕΔΙΠ
Ευαγγελία Τσεβά ΕΔΙΠ
Βασιλική Φραγκουλίδου ΕΔΙΠ

Μέλη ΕΤΕΠ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ιωάννα Μπλιούμη ΕΤΕΠ
 • Τηλ: 2310995403
 • Γραμματεία ΤΑΤΜ
Αναστάσιος Φυλακτάκης ΕΤΕΠ

Διοικητικό Προσωπικό

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ειρήνη Μέγκα-Γκόλφου Γραμματέας τμήματος
 • Τηλ: 2310995991
 • Γραμματεία ΤΑΤΜ
Πόλυ Γιοβανούλη Διοικητικό Προσωπικό
 • Τηλ: 2310995823
 • Γραμματεία ΤΑΤΜ
Έρη Ρουσογιάννη Διοικητικό Προσωπικό
Νία Κοίλια Διοικητικό Προσωπικό
 

Δημήτρης Σερμπεζούδης

Διοικητικό Προσωπικό
 • Τηλ: 2310995401
 • Γραμματεία ΤΑΤΜ

 

Ομότιμοι Καθηγητές

 

Διατελέσαντες Καθηγητές

 • Π. Λαφαζάνη
 • X. Φωτιάδης†
 • Α. Δαμασκηνίδου-Γεωργιάδου
 • Κ. Κλαδάς†
 • Ι. Μανιάτης
 • Ι. Παρασχάκης†
 • Ε. Πάτμιος†
 • Δ. Ρόκος
 • Π. Τολίκας
 • Α. Τσιούμης†

Επίτιμοι Διδάκτορες

 • Fernando Sansò

Σ.Τ. 4/19.02.2008 απόφαση για την απονομή του τίτλου του επίτιμου διδάκτορα στον καθηγητή κ. Fernando Sansò, καθηγητή του Πολυτεχνείου του Μιλάνο.
20 Μαΐου 2008 Αναγόρευση στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ.​

 • Reiner Rummel

Σ.Τ. 2/5.11.2013 απόφαση για την απονομή του τίτλου του επίτιμου διδάκτορα στον καθηγητή κ. Reiner Rummel, ομότιμο καθηγητή του Πολυτεχνείου του Μονάχου.
5 Μαρτίου 2014 Αναγόρευση στην Αίθουσα Τελετών Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.

 • Ferjan Ormeling

Σ.Τ. 5/16.12.2014 απόφαση για την απονομή του τίτλου του επίτιμου διδάκτορα στον καθηγητή κ. Ferjan Ormeling, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης.
7 Μαΐου 2015 Αναγόρευση στην Αίθουσα Τελετών Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.

 • Armin Gruen

Σ.Τ. 5/16.12.2014 απόφαση για την απονομή του τίτλου του επίτιμου διδάκτορα στον καθηγητή κ. Armin Gruen, ομότιμο καθηγητή του Πολυτεχνείου ETH της Ζυρίχης.
21 Σεπτεμβρίου 2015 Αναγόρευση στην Αίθουσα Τελετών Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.

 • Juko Ito

Σ.Τ. 10/30.05.2016 απόφαση για την απονομή του τίτλου του επίτιμου διδάκτορα στον καθηγητή κ. Juko Ito, καθηγητή του Πανεπιστημίου Kumamoto της Ιαπωνιας.
24 Μαΐου 2017 Αναγόρευση στην Αίθουσα Τελετών Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.