Χάρτες

Tο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ βρίσκεται στους χώρους της Πανεπιστημιούπολης στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης.

Στους παρακάτω σύνδεσμους δίνεται ένας διαδραστικός χάρτης της Πανεπιστημιούπολης του ΑΠΘ, ο χάρτης παρουσίας ΑΠΘ και ένας χάρτηςμε τις Αίθουσες Διδασκαλίας και τα γραφεία Καθηγητών του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών.

maps