Βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, από το 1964 μέχρι και σήμερα κατέχει στη συλλογή της έντυπο και ψηφιακό υλικό σχετικού επιστημονικού και γενικού ενδιαφέροντος και εμπλουτίζεται με βιβλία και περιοδικά που αφορούν κυρίως το επιστημονικό πεδίο του Τμήματος.

Το υλικό της βιβλιοθήκης είναι πλήρως μηχανογραφημένο. Στο χώρο της βιβλιοθήκης που βρίσκεται στον 1ο όροφο της τρίτης πτέρυγας Πολυτεχνικής Σχολής και συστεγάζεται με τη βιβλιοθήκη της Πολυτεχνικής Σχολής.

Διαθέτει νησίδα 3 υπολογιστών συνδεδεμένων στο δίκτυο του Α.Π.Θ., μέσω των οποίων επιτρέπεται η πρόσβαση τόσο στο υλικό της βιβλιοθήκης, όσο και στο υλικό όλων των βιβλιοθηκών που υπάρχουν στο Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (heal link), σαρωτή εγγράφων, εκτυπωτή, φωτοτυπικό μηχάνημα, ασύρματο δίκτυο, αναγνωστήριο και χώρο ομαδικής μελέτης καθώς επίσης παρέχει  και φύλαξη προσωπικών αντικειμένων.

Στόχος της βιβλιοθήκης είναι:

 • Η υποστήριξη των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων, όλων των μελών του τμήματος (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ κ.α.) όπως και εξωτερικών χρηστών.
 • Η αποτελεσματική πρόσβαση στις πηγές πληροφόρησης .
 • Η εκμάθηση του ηλεκτρονικού καταλόγου της βιβλιοθήκης καθώς και των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης.

Το έντυπο υλικό αριθμεί περίπου 8000 τόμους βιβλίων και 101 τίτλους περιοδικών καθώς και τα βιβλία και τις σημειώσεις που διανέμονται δωρεάν στους φοιτητές του ΤΑΤΜ. Στους παρακάτω συνδέσμους υπάρχουν αναλυτικοί κατάλογοι των βιβλίων και σημειώσεων που είναι διαθέσιμα στη βιβλιοθήκη του ΤΑΤΜ.

Το ψηφιακό υλικό αποτελείται από DVD, CD-ROMs, δισκέτες με πληροφοριακό υλικό και προγράμματα λογισμικού. Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική τόσο για το προσωπικό του Τμήματος όσο και για τους φοιτητές του ΤΑΤΜ, του ΑΠΘ και των λοιπών Ιδρυμάτων της χώρας.

Υπάρχουν αρκετές δωρεές βιβλίων στο Τμήμα οι οποίες βρίσκονται σε άλλο χώρο (δεν έχουν καταγραφεί ακόμη) και θα χρησιμοποιηθούν στο Μουσείο της Σχολής που είναι υπό κατασκευή.

Η βιβλιοθήκη του ΤΑΤΜ αποτελεί περιφερειακή βιβλιοθήκη της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ με την οποία συνεργάζεται και μεριμνά για την εξυπηρέτηση των αναγκών της θεματικής περιοχής του Τμήματος.

Ο κανονισμός λειτουργίας της βιβλιοθήκης του ΤΑΤΜ ακολουθεί αυτόν της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ.

Το λογισμικό που υποστηρίζει την μηχανοργάνωση της Βιβλιοθήκης επιτρέπει την αναζήτηση στον κατάλογο της βιβλιοθήκης αλλά και σε καταλόγους άλλων βιβλιοθηκών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μέσω της κεντρικής βιβλιοθήκης του ΑΠΘ.

Θεματικές Κατηγορίες Βιβλιοθήκης

Η Βιβλιοθήκη καλύπτει όλες τις θεματικές περιοχές που αφορούν την Επιστήμη του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού, με έμφαση στις περιοχές που αποτελούν το αντικείμενο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, των μεταπτυχιακών προγραμμάτων και των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος. Η συλλογή της αναπτύσσεται διαρκώς με νέα βιβλιογραφία που επιλέγεται από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Πέραν των θεμάτων που καλύπτει η συλλογή και αφορούν στο επιστημονικό πεδίο του Τμήματος καλύπτονται και άλλοι τομείς της γνώσης όπως ιστορία, κοινωνικές επιστήμες, κ.α.

Αντικειμενικοί Στόχοι Βιβλιοθήκης

Στόχος της Βιβλιοθήκης είναι, μέσω της πληροφοριακής παιδείας, να προάγει τη γνώση και την έρευνα πάνω στην επιστήμη του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τις σύγχρονες ανάγκες για ανάπτυξη τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ο ρόλος της Βιβλιοθήκης επικεντρώνεται:

 • στην υποστήριξη του προπτυχιακού, των μεταπτυχιακών και ερευνητικών προγραμμάτων του Τμήματος (εντοπισμός, προσδιορισμός και αξιολόγηση έντυπου υλικού και πληροφοριών για έρευνα και εκπόνηση εργασιών), συμβάλλοντας στη δημιουργία Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών με υψηλά προσόντα
 • στην αποτελεσματική πρόσβαση στις πηγές πληροφόρησης εντός και εκτός του φυσικού της χώρου, παρέχοντας τα απαραίτητα μέσα για διαρκή ενημέρωση πάνω στην επιστήμη και τη νέα τεχνολογία
 • στην παροχή βοήθειας και καθοδήγησης στη χρήση της Βιβλιοθήκης και στη διαχείριση των μέσων πληροφόρησης, προκειμένου να ενισχύσει τόσο το ενδιαφέρον όσο και την επιδεξιότητα των μελών της.
 • στην εκμάθηση μεθόδων δημιουργίας βιβλιογραφίας και βιβλιογραφικών αναφορών.

Μέλη της Βιβλιοθήκης

Για να γίνει κάποιος μέλος της Βιβλιοθήκης πρέπει να προχωρήσει στη σχετική εγγραφή προσκομίζοντας την ακαδημαϊκή του ταυτότητα.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν τα μέλη του Τμήματος (φοιτητές και προσωπικό) και εξωτερικοί επισκέπτες που η επαγγελματική τους ιδιότητα συνδέεται με το αντικείμενο σπουδών και έρευνας του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών.

Ηλεκτρονικά Μαθήματα - Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Η Βιβλιοθήκη ΑΠΘ προσφέρει στην ακαδημαϊκή κοινότητα ΑΠΘ από το 2003 τη δυνατότητα ανάπτυξης ηλεκτρονικών μαθημάτων. Το 2014 αποφασίστηκε η μετάβαση στο ελεύθερο λογισμικό Moodle σε συνεργασία με το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ. 

Το περιβάλλον για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών μαθημάτων βρίσκεται στη διεύθυνση elearning.auth.gr και η πρόσβαση του γίνεται με χρήση ιδρυματικού λογαριασμού ενώ στα ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα (Open Courses AUTH) απαιτείται η χρήση ιδρυματικού λογαριασμού και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν μαθήματα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά του ΤΑΤΜ.

Σεμινάρια Βιβλιοθήκης ΤΑΤΜ

Σεμινάρια με θέμα «Πληροφοριακή Παιδεία», διεξάγονται στην Βιβλιοθήκη του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών καθ’ όλη την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. Στόχος των σεμιναρίων είναι η εκπαίδευση των φοιτητών του ΤΑΤΜ στην:

 • Εκμάθηση του καταλόγου της βιβλιοθήκης του ΑΠΘ
 • Εκμάθηση των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης
 • Διατύπωση και ορισμό της πληροφοριακής ανάγκης
 • Οργάνωση, Εντοπισμό, Αξιολόγηση και Χρήση των πληροφοριών
 • Διακίνηση και ηθική χρήση των πληροφοριών (Λογοκλοπή – Πνευματικά δικαιώματα).

Οι φοιτητές που εκπονούν διπλωματική εργασία εκπαιδεύονται επιπλέον:

 • Στην εκμάθηση μεθόδων δημιουργίας βιβλιογραφίας και βιβλιογραφικών αναφορών.
 • Στην δομή της εργασίας.

Ώρες Σεμιναρίων: Πέμπτη – Παρασκευή 13.30 – 15.00

Έναρξη σεμιναρίων: 13-10-2016

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης ΑΠΘ

Σεμινάρια αναζήτησης βιβλιογραφίας

Υπηρεσία πληροφόρησης & διαδανεισμού

Πρόσβαση στις πηγές

Βιβλιογραφική αναζήτηση

 

Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί καθημερινά στο 1ο όροφο της πτέρυγας τοπογράφων, ως δανειστική και ως αναγνωστήριο, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Οι ώρες λειτουργίας ανακοινώνονται στην ειδική πινακίδα εισόδου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης: Τσεβά Ευαγγελία

Επικοινωνία:  Τηλ.: +30 2310 99 4377

Βιβλιοθήκη Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης, Κτίριο Τοπογράφων, ΑΠΘ, 1ος όροφος Πτέρυγας, Τ.Κ. 541 24, Θεσσαλονίκη.