Εργαστήρια

Στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών υπάρχουν και λειτουργούν σύμφωνα με Υπουργικές αποφάσεις τα παρακάτω εργαστήρια:

  • Εργαστήριο Γεωδαιτικών Μεθόδων και Δορυφορικών Εφαρμογών

Διευθυντής Χ. Πικριδάς (Κ)

Διευθυντής H. Τζιαβός (Κ)

Διευθυντής  Κ.Τοκμακίδης (Κ)

Διευθυντής Π. Πατιάς (Κ)

  • Εργαστήριο Κτηματολογίου και Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών

Διευθυντής Α. Αρβανίτης (Κ)

Διευθύντρια Χ.Μπούτουρα (Κ)

  • Εργαστήριο Υδραυλικών Έργων και Διαχείρισης Περιβάλλοντος

Διευθυντής Α. Γείτονας (Κ)

  • Εργαστήριο Σχεδιασμού Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Τεχνικής και Οδοποιϊας

Διευθυντής Γ.Μίντσης (Κ)