Υποδομές

Tο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών στεγάζεται στον χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής, στο Kτίριο Tοπογράφων και συγκεκριμένα στους 4 τελευταίους ορόφους του.

Οι Τομείς του Τμήματος καταλαμβάνουν τους παρακάτω χώρους:

  • Ο Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας στον 4ο, 5ο και μισό 6ο όροφο
  • Ο Τομέας Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας στον μισό 3ο και μισό 6ο όροφο
  • Ο Τομέας Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων στον μισό 3ο και μισό 4ο όροφο

Επίσης, το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών διαθέτει εργαστήρια, αποθήκες, αίθουσες ελέγχων, αίθουσες άλλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών χρήσεων και αίθουσες εκδηλώσεων, στο ισόγειο του Κτιρίου Τοπογράφων και στα δύο υπόγεια και τον 3ο όροφο της Πτέρυγας Τοπογράφων.

Οι έξι αίθουσες διδασκαλίας του ΤΑΤΜ και η υπολογιστική νησίδα Topolab βρίσκονται στον 3ο όροφο της Πτέρυγας Τοπογράφων, όπου βρίσκονται και τα γραφεία του Συλλόγου Φοιτητών ΑΤΜ/ΑΠΘ. Στο TATM ανήκει και η επέκταση της Πτέρυγας Tοπογράφων.

Το Αμφιθέατρο «Αλέξανδρος Τσιούμης» βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου Τοπογράφων και χρησιμοποιείτε από το ΑΤΜ αλλά και από άλλα Τμήματα και Σχολές του ΑΠΘ για την οργάνωση συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων. Περισσότερα

Η Βιβλιοθήκη του ΤΑΤΜ βρίσκεται στον 1ο όροφο του κτιρίου Τοπογράφων και διαθέτει μεγάλο αριθμό τίτλων βιβλίων, τις διπλωματικές εργασίες του Τμήματος, συνδρομές σε επιστημονικά περιοδικά και άλλο πλούσιο έντυπο και ψηφιακό υλικό. Περισσότερα