Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Δημήτριο Βλάχο

Το Σεπτέμβριο του 2003, μετά από 40 έτη ακαδημαϊκής δραστηριότητας, συνταξιοδοτήθηκε ο καθηγητής του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. κ. Δημήτριος Βλάχος. Διορίστηκε το 1962 ως Επιμελητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το 1975 ως καθηγητής του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ. Τιμώντας τον καθηγητή Δ. Βλάχο η Γενική Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση της 8/1-62004 με ομόφωνη απόφασή της εισηγήθηκε προς τη Σύγκλητο του ΑΠΘ την απονομή του τίτλου του ομότιμου καθηγητή. Η Σύγκλητος του απένειμε ομόφωνα τον τίτλο του ομότιμου καθηγητή του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της 2764/31-8-2004.

Από όλες τις θέσεις που κατείχε καθ’ όλη την ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία ο κ. Βλάχος προσέφερε άοκνα και με συνέπεια τις υπηρεσίες του τόσο στο διδακτικό όσο και στο ερευνητικό έργο του Τμήματος, στα επιστημονικά αντικείμενα της τοπογραφίας, του κτηματολογίου και ειδικότερα στις αποτυπώσεις μνημείων και στον προσδιορισμό μικρομετακινήσεων του εδάφους και των τεχνικών έργων. Ανέπτυξε πλούσια ερευνητική συνεργασία τόσο με συναδέλφους στο Τμήμα όσο και εκτός του Τμήματος και ηγήθηκε πολλών ερευνητικών προγραμμάτων. Το επιστημονικό του έργο αναγνωρίζεται τόσο από την ελληνική όσο και από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Επίσης, ο κ. Βλάχος πρόσφερε από όλες τις θέσεις που κατείχε κατά τη θητεία του σημαντικότατο διοικητικό έργο στο Τμήμα μας και το Πανεπιστήμιο. Η προσωπικότητά του χαρακτηρίζεται από υψηλό ακαδημαϊκό ήθος, ευσυνειδησία, συνέπεια, εντιμότητα, συνεργασιμότητα και απλότητα.

Προς τιμή του το Τμήμα μας αποφάσισε την έκδοση αυτού του ειδικού Τιμητικού Τόμου. Με σεβασμό και ευγνωμοσύνη ευχαριστούμε τον αγαπητό μας καθηγητή και συνάδελφο Δημήτριο Βλάχο για τη σημαντική του προσφορά και του ευχόμαστε υγεία και εκπλήρωση κάθε μελλοντικής του προσδοκίας.

Περιεχόμενα του Τιμητικού Τόμου :