Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Χρήστο Τζιμόπουλο

Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη Συνεδρίαση του αρ. 3/21-11-2006 αποφάσισε να τιμήσει τον Καθηγητή κ. Χρήστο Τζιμόπουλο για την πολύτιμη προσφορά του στο Τμήμα, στο Α.Π.Θ. και στην Εκπαίδευση γενικότερα, αλλά και για το εν γένει επιστημονικό του έργο και όρισε επιστημονική επιτροπή για την έκδοση τιμητικού τόμου αποτελούμενη από τους Καθηγητές Αθανάσιο Γείτονα, Σταύρο Γιαννόπουλο, Γεώργιο Μίντση και τον Επίκουρο Καθηγητή Χρήστο Ευαγγελίδη.

Ο Καθηγητής Χρήστος Τζιμόπουλος, ένας σεμνός άνθρωπος με ήθος και ανθρωπιά, κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής του θητείας υπήρξε αξιόλογος δάσκαλος και ακούραστος ερευνητής. Ο Τομέας Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων του ΤΑΤΜ διατηρεί τις πιο καλές αναμνήσεις από τη συνεργασία μαζί του κατά τα χρόνια της θητείας του στο Α.Π.Θ., αλλά και μετά.

Με την ευκαιρία αυτή, η Επιστημονική Επιτροπή εκ μέρους του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ευχαριστεί τον Ομότιμο Καθηγητή του Α.Π.Θ. Χρήστο Τζιμόπουλο, για την σημαντική προσφορά του στο Τμήμα και στο Α.Π.Θ., όπου εργάστηκε με πίστη και αφοσίωση σε όλη τη διάρκεια της θητείας του.

Θεσσαλονίκη Ιούνιος 2008

Η Επιστημονική Επιτροπή
Αθανάσιος Γείτονας, Καθηγητής Α.Π.Θ.
Σταύρος Γιαννόπουλος, Καθηγητής Α.Π.Θ.
Γεώργιος Μίντσης, Καθηγητής Α.Π.Θ.
Χρήστος Ευαγγελίδης, Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ.

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρο τον Τόμο σε μορφή PDF από τον ακόλουθο σύνδεσμο (Υδρογαία - Τιμητικός Τόμος στον Καθηγητή Χρήστο Τζιμόπουλο) ή να πλοηγηθείτε στα διάφορα επιστημονικά άρθρα που παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω.


ΜΕΡΟΣ Ι: ΤΟ ΝΕΡΟ - ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Η ΓΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ