Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Χριστογεώργη Καλτσίκη

O Kαθηγητής Χριστογεώργης Καλτσίκης, μετά από 38 έτη ακαδημαϊκής δραστηριότητας, αφυπηρέτησε από το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ στις 31 Αυγούστου του 2013. Ο κ. Καλτσίκης διορίστηκε το 1975 ως βοηθός και το 1982, μετά από την εφαρμογή του Νόμου Πλαισίου 1268/82 για την λειτουργία των πανεπιστημίων της χώρας, εντάχθηκε στη βαθμίδα του λέκτορα στον Τομέα Γεωδαισίας και Τοπογραφίας του ΤΑΤΜ. 

Στη συνέχεια ανήλθε διαδοχικά όλες τις βαθμίδες του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού εκλεγόμενος το 1994 στη βαθμίδα του Καθηγητή. Τιμώντας τον καθηγητή Χ. Καλτσίκη η σύγκλητος του απένειμε ομόφωνα τον τίτλο του Ομότιμου Καθηγητή του ΑΠΘ μετά από ομόφωνη εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του ΤΑΤΜ.

Ο κ. Καλτσίκης καθ’ όλη την ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία προσέφερε με εντιμότητα και συνέπεια τις υπηρεσίες του τόσο στο διδακτικό όσο και στο ερευνητικό έργο του Τμήματος, στις επιστημονικές περιοχές της Γεωδαισίας και της Τοπογραφίας. Το διοικητικό του έργο είναι επίσης σημαντικό και πολύπλευρο καθώς, μεταξύ άλλων, διετέλεσε Πρόεδρος του ΤΑΤΜ, για τρεις θητείες, και τιμήθηκε από την πανεπιστημιακή κοινότητα του ΑΠΘ εκλέγοντάς τον για τριετή θητεία ως Αντιπρύτανη.

Αναγνωρίζοντας το διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο του, το Τμήμα μας αποφάσισε προς τιμήν του την έκδοση του παρόντος ειδικού τόμου. Με σεβασμό και εκτίμηση στον αγαπητό μας συνάδελφο Χρηστογεώργη Καλτσίκη για τη σημαντική του προσφορά, του ευχόμαστε υγεία και εκπλήρωση κάθε μελλοντικής του προσδοκίας.

Η  επιτροπή  έκδοσης
Ι.Παρασχάκης, Καθηγητής Α.Π.Θ.
Δ.Ρωσσικόπουλος, Καθηγητής Α.Π.Θ.
Α.Φωτίου, Καθηγητής Α.Π.Θ.

Μπορείτε να κατεβάσετε τις εισαγωγικές σελίδες του Τόμου σε μορφή PDF από τον ακόλουθο σύνδεσμο (Τάν γᾶν δαίειν καί ἀπεικονίζειν - Measuring and Mapping the Earth - Τιμητικός Τόμος στον Καθηγητή Χριστογεώργη Καλτσίκη) και να πλοηγηθείτε στα διάφορα επιστημονικά άρθρα που παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω.

• Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Καθηγητή Χριστογεώργη Καλτσίκη

• Πίνακας Περιεχομένων Τιμητικού Τόμου


Ιστορικές Αναδρομές

Θέματα Θεωρίας

Από τη Θεωρία στην Πράξη