Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Αθανάσιο Δερμάνη

Τον Σεπτέμβριο του 2015, μετά από πολλά έτη ακαδημαϊκής πορείας, συνταξιοδοτήθηκε ο καθηγητής του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., κ. Αθανάσιος Δερμάνης. Τιμώντας την προσφορά του, με ομόφωνη πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής, η Σύγκλητος του ΑΠΘ του απένειμε τον τίτλο του ομότιμου καθηγητή.

Ο καθηγητής Δερμάνης αποφοίτησε από το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ το 1972 και την ίδια χρονιά ξεκίνησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Γεωδαιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Οχάιο των ΗΠΑ. 

Κατά την παραμονή του εκεί (1972-1976) συνέγραψε τρεις μονογραφίες στην περιοχή της Διαστημικής Γεωδαισίας και εκπόνησε διδακτορική διατριβή με τίτλο “πιθανοτιστικές και ντετερμινιστικές όψεις της γραμμικής εκτίμησης στη γεωδαισία”. Παράλληλα γνώρισε και συνεργάστηκε με επιστήμονες διεθνούς κύρους στην περιοχή της γεωδαισίας, εργαζόμενος ταυτόχρονα ως ερευνητής. 

Τα επόμενα δύο χρόνια εργάζεται ως μεταδιδακτορικός υπότροφος στη Γερμανία. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα εργάσθηκε για τρία χρόνια ως ελεύθερος επαγγελματίας και το 1982 εκλέγεται τακτικός καθηγητής στην έδρα των Στατιστικών Γεωδαιτικών Μεθόδων. Αμέσως μετά εντάχθηκε στον Τομέα Γεωδαισίας και Τοπογραφίας του ΤΑΤΜ-ΑΠΘ, μέλος του οποίου υπήρξε μέχρι και την συνταξιοδότησή του.

Κατά την θητεία του στο ΤΑΤΜ συνέβαλε ουσιαστικά στη νέα οργάνωση και επιστημονική άνοδο του Τμήματος, έχοντας στο πλευρό του ικανούς νέους συναδέλφους. Συνεργάστηκε και συνεργάζεται μέχρι σήμερα με σημαντικούς επιστήμονες στο εσωτερικό και εξωτερικό και τιμήθηκε με διεθνή βραβεία και διακρίσεις. Υπήρξε κριτής/μέλος επιτροπών εκδόσεων περιοδικών της Γεωδαισίας και είναι τιμητικό μέλος της Διεθνούς Ένωσης Γεωδαισίας, ενώ δίδαξε και συνεχίζει να διδάσκει ως επισκέπτης καθηγητής σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Η συνολική ακαδημαϊκή του πορεία αναγνωρίζεται διεθνώς ως ιδιαίτερα σημαντική. Προς τιμή του, ο Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας του Τμήματος αποφάσισε την έκδοση του παρόντος Τιμητικού Τόμου. Με σεβασμό στη μεγάλη του προσφορά, ευχόμαστε στον καθηγητή Σάκη Δερμάνη, αγαπητό συνάδελφο και στενό συνεργάτη, υγεία και εκπλήρωση κάθε επιστημονικής του δραστηριότητας.

 

Η επιτροπή έκδοσης,

Δ. Ρωσσικόπουλος, Καθηγητής ΑΤΜ Α.Π.Θ

Α. Φωτίου, Καθηγητής ΑΤΜ Α.Π.Θ

 

Μπορείτε να κατεβάσετε τις εισαγωγικές σελίδες του Τόμου σε μορφή PDF από τον ακόλουθο σύνδεσμο (Όπερ έδει δείξαι, Quod erat demonstrandum / Σε αναζήτηση της ολοκληρωμένης γεωδαιτικής σκέψης, In quest of the ultimate geodetic insight - Τιμητικός Τόμος στον Καθηγητή Αθανάσιο Δερμάνη ) και να πλοηγηθείτε στα διάφορα επιστημονικά άρθρα που παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω.