Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Γεώργιο Αστεριάδη

Το Σεπτέμβριο του 2008, μετά από 38 έτη ακαδημαϊκής δραστηριότητας συνταξιοδοτήθηκε ο καθηγητής του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. κ. Γεώργιος Αστεριάδης. Ο κ. Αστεριάδης διορίστηκε το 1970 στο Εργαστήριο Γεωδαιτικής Αστρονομίας και υπηρέτησε αρχικά ως βοηθός και στη συνέχεια ως επιμελητής του Εργαστηρίου Γεωδαιτικής Αστρονομίας μέχρι το 1982. Από το 1982, μετά την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου 1268 για τα πανεπιστήμια της χώρας μας εντάχθηκε σε θέση λέκτορα στον Τομέα Γεωδαισίας και Τοπογραφίας του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και ανήλθε διαδοχικά σε όλες τις βαθμίδες της πανεπιστημιακής ιεραρχίας. Από το 1982 έως το 1984 υπηρέτησε σε θέση λέκτορα, το 1984 εκλέχτηκε σε θέση επίκουρου καθηγητή όπου παρέμεινε μέχρι το 1989, το 1989 εξελέγη αναπληρωτής καθηγητής και το 1992 καθηγητής πρώτης βαθμίδας μέχρι και τη συνταξιοδότησή του τον Αύγουστο του 2008.

Τα γνωστικά αντικείμενα ειδίκευσης και τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του εστιάζονται στους τομείς της Αστρονομίας και Αστροφυσικής, της Γεωδαισίας και Σεισμολογίας και της Μετεωρολογίας. Είναι συνσυγγραφέας 98 ερευνητικών εργασιών σε έγκριτα διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Έχει δώσει διαλέξεις στα αντικείμενα των ερευνητικών του δραστηριοτήτων σε διάφορα πανεπιστήμια ανά τον κόσμο, αναφέρoυμε ενδεικτικά την Ακαδημία Αθηνών, το πανεπιστήμιο Bergen της Νορβηγίας, το Astronomisches Rechen Institut του πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης, πανεπιστήμια της Κίνας, της Σλοβακίας, της Αιγύπτου, της Ρωσίας και της Κολομβίας. Με το Αστρονομικό Ινστιτούτο της Χαϊδελβέργης και με το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Bogota και με άλλα από τα προαναφερθέντα ιδρύματα συνεχίζει έως και σήμερα την ερευνητική του συνεργασία.

Διδακτικά ο κ. Αστεριάδης κάλυψε κατά τη διάρκεια της θητείας του τα προ-πτυχιακά μαθήματα «Φυσική Γεωγραφία» και «Μετεωρολογία – Κλιματολογία και Φυσικό Περιβάλλον των Μετρήσεων» και συνέγραψε αντίστοιχα βιβλία. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους δίδαξε τα μαθήματα «Προχωρημένα θέματα μαθηματικής ανάλυσης» και «Ειδικές εφαρμογές GPS» με συγγραφή αναλόγων διδακτικών σημειώσεων. Προσέφερε επίσης διοικητικό έργο ως εκπρόσωπος του Τμήματος στη σύγκλητο του ΑΠΘ (1992-1994) και ως διευθυντής του τομέα Γεωδαισίας και Τοπογραφίας (1996-1998). Προερχόμενος από τις μαθηματικές επιστήμες και με ιδιαίτερα ερευνητικά ενδιαφέροντα στην αστρονομία και αστροφυσική, προσάρμοσε με εξαιρετική επιτυχία το ερευνητικό του έργο στις γεωεπιστήμες και ασχολήθηκε και συνεχίζει να ασχολείται επιτυχώς σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους του τομέα Γεωδαισίας και Τοπογραφίας στην εφαρμογή γεωδαιτικών μεθόδων στην πρόγνωση σεισμών και στη μελέτη μετεωρολογικών φαινομένων που επιδρούν στις γεωδαιτικές μετρήσεις, επίγειες και δορυφορικές.

Όπως προκύπτει από τα προαναφερθέντα βιογραφικά στοιχεία και δραστηριότητες του κ. Αστεριάδη, η δράση του στο Α.Π.Θ. υπήρξε πλούσια και επιτυχής. Το υψηλό ακαδημαϊκό ήθος, η επιστημονική ευσυνειδησία και συνέπεια, η εντιμότητα και η συνεργασιμότητά του είναι αρετές που τον κοσμούν. Ιδιαίτερο σημαντικό στοιχείο αναγνώρισης του καθηγητή κ. Γ. Αστεριάδη αποτελεί η καταξίωσή του, τόσο από την ελληνική, όσο και από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Για όλους τους παραπάνω λόγους, το Τμήμα των Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ. αποφάσισε να απονείμει στον κ. Αστεριάδη τον τίτλο του Ομότιμου καθηγητή και να εκδώσει προς τιμή του τον παρόντα τόμο.

Η συντακτική επιτροπή
Δ.Ν. Αραμπέλος, Καθηγητής Α.Π.Θ.
Μ.Ε. Κονταδάκης, Καθηγητής Α.Π.Θ.
Χ. Καλτσίκης, Καθηγητής Α.Π.Θ.
Σ.Δ. Σπαταλάς, Καθηγητής Α.Π.Θ.

Μπορείτε να κατεβάσετε τις εισαγωγικές σελίδες του Τόμου σε μορφή PDF από τον ακόλουθο σύνδεσμο (Το Γήινο και Αστρικό Περιβάλλον - Τιμητικός Τόμος στον Καθηγητή Γεώργιο Αστεριάδη) και να πλοηγηθείτε στα διάφορα επιστημονικά άρθρα που παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω.

Γεωεπιστήμες – Geosciences

Αστρονομία - Astronomy