Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Δημήτριο Αραμπέλο

Το Σεπτέμβριο του 2009, μετά από 36 χρόνια ακαδημαϊκής δραστηριότητας συνταξιοδοτήθηκε ο καθηγητής του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. κ. Δημήτριος Αραμπέλος. Ο Δημήτριος Αραμπέλος ήταν και συνεχίζει να είναι ένας ιδιαίτερα αγαπητός συνάδελφος και για ορισμένους από εμάς υπήρξε ένας σημαντικός δάσκαλος. Πάντοτε ήπιος και συγκαταβατικός και ως δάσκαλος και ως ερευνητής, είχε σημαντική παρουσία κατά τη διάρκεια της θητείας του στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές δραστηριότητες του Τμήματός μας. Υπηρέτησε στο Πανεπιστήμιο και το Τμήμα μας για 36 χρόνια, από το 1973 που διορίστηκε ως βοηθός στην τότε έδρα της Γεωδαιτικής Αστρονομίας και στο ομώνυμο εργαστήριο της Πολυτεχνικής Σχολής μέχρι το Σεπτέμβριο 2009 που συνταξιοδοτήθηκε.

Διορίστηκε βοηθός το 1973 και υπηρέτησε ως βοηθός στην αρχή και επιμελητής στη συνέχεια, μέχρι το 1982, του Εργαστηρίου Γεωδαιτικής Αστρονομίας. Από το 1982, μετά την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου 1268 για τα Πανεπιστήμια της χώρας μας εντάχθηκε σε θέση λέκτορα στον Τομέα Γεωδαισίας και Τοπογραφίας του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και ανήλθε διαδοχικά σε όλες τις βαθμίδες της πανεπιστημιακής ιεραρχίας. Από το 1982 έως το 1984 υπηρέτησε σε θέση λέκτορα, το 1984 εκλέχτηκε σε θέση επίκουρου καθηγητή όπου παρέμεινε μέχρι το 1988, το 1988 εξελέγη αναπληρωτής καθηγητής και το 1991 καθηγητής μέχρι και τη συνταξιοδότησή του. Τα γνωστικά αντικείμενα ειδίκευσης και τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του εστιάζονται στους ακόλουθους τομείς: Βαρυτημετρία, Φυσική Γεωδαισία, Δορυφορική Αλτιμετρία, Επίγεια-από Αέρα-Δορυφορική Βαθμιδομετρία, Παλίρροιες του Στερεού Φλοιού της Γης, Θαλάσσιες Παλίρροιες, Γεωφυσικές Διασκοπήσεις. Έχει συγγράψει 6 διδακτικά βιβλία και είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας περισσότερων των 130 ερευνητικών εργασιών σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Έχει εργαστεί ως επισκέπτης ερευνητής επί μακρό διάστημα στο Institut fuer Erdmessung του Πανεπιστημίου του Αννοβέρου, στο Κρατικό Γεωδαιτικό Ινστιτούτο της Κοπεγχάγης και στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης (η συνεργασία του με τον καθηγητή C.C. Tscherning που άρχισε πριν 25 περίπου χρόνια συνεχίζεται και σήμερα), στο Γεωδαιτικό Ινστιτούτο του Μιλάνο, της Μαδρίτης, του Ελσίνκι και αλλού. Έχει δώσει διαλέξεις στα αντικείμενα των ερευνητικών του δραστηριοτήτων σε διάφορα πανεπιστήμια ανά τον κόσμο και έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός υπεύθυνος σε διακρατικές συνεργασίες με διάφορες χώρες (Ισπανία, Κίνα).

Είναι εταίρος της Διεθνούς Ένωσης Γεωδαισίας (International Association of Geodesy - IAG), μέλος της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης (International Astronomical Union – IAU) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωεπιστημών (International Geosciences Union – EGU). Υπήρξε εθνικός εκπρόσωπος στην επιτροπή της IAG για το γεωειδές (1987-2003), πρόεδρος της ειδικής ομάδας εργασίας Assessment and Refinement of the Global Digital Terrain Models, μέλος σε διάφορες ειδικές ομάδες εργασίας της IAG (1983 - 2003) και μέλος των συντακτικών επιτροπών των περιοδικών Manuscripta Geodaetica, Bulletin Géodésique και Journal of Ge-odesy (1992 – 1999). Ήταν και συνεχίζει να είναι κριτής σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά των γεωεπιστημών και έχει λάβει μέρος σε μεγάλο αριθμό διεθνών συνεδρίων με ανακοινώσεις. Έλαβε μέρος ή εξακολουθεί να συμμετέχει σε διάφορα διεθνή επιστημονικά προγράμματα, ενώ ήταν επιστημονικός υπεύθυνος σε εθνικά ερευνητικά προγράμματα και διμερή προγράμματα επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας.

Ο κ. Αραμπέλος έχει να παρουσιάσει υψηλής στάθμης ερευνητικό έργο στον τομέα της γεωδαισίας, αναγνωρισμένο από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και συνεχίζει να ασχολείται ερευνητικά σε τομείς αιχμής στον τομέα της μελέτης του πεδίου βαρύτητας της Γης. Διδακτικά ο κ. Αραμπέλος κάλυψε κατά τη διάρκεια της θητείας του τα προ-πτυχιακά μαθήματα Φυσική Γεωδαισία, Βαρυτημετρία, Γεωφυσικές Διασκοπήσεις, Θεωρία του Δυναμικού. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο και σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους δίδαξε διάφορα μαθήματα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Γεωπληροφορική» και είχε την επίβλεψη αρκετών μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών. Προσέφερε επίσης διοικητικό έργο ως εκπρόσωπος του Τμήματος στην Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ (1992-1994), διευθυντής του τομέα Γεωδαισίας και Τοπογραφίας (1988-1991) και Διευθυντής των δύο προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος (1997-2003). Το υψηλό ακαδημαϊκό ήθος, η επιστημονική ευσυνειδησία και συνέπεια, η εντιμότητα και η συνεργασιμότητά του είναι αρετές που τον κοσμούν και αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για τους νεότερους συναδέλφους.

Επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε τον αγαπητό συνάδελφο και φίλο Δημήτριο Αραμπέλο για τα όσα σημαντικά προσέφερε στο Τμήμα, να του ευχηθούμε να είναι υγιής και να εκπληρώσει τους μελλοντικούς του στόχους. Ευχόμαστε να συνεχίσει να είναι κοντά μας σε διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Τμήματος και από τη θέση του ομότιμου καθηγητή, τίτλος που του απονεμήθηκε από τη σύγκλητο του Α.Π.Θ. το Νοέμβριο του 2009 μετά από ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματός μας.

Η συντακτική επιτροπή
Χ. Καλτσίκης, Καθηγητής Α.Π.Θ.
Μ.Ε. Κονταδάκης, Καθηγητής Α.Π.Θ.
Η.Ν. Τζιαβος, Καθηγητής Α.Π.Θ.
Σ.Δ. Σπαταλάς, Καθηγητής Α.Π.Θ.
Κ. Τοκμακίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

Μπορείτε να κατεβάσετε τις εισαγωγικές σελίδες του Τόμου σε μορφή PDF από τον ακόλουθο σύνδεσμο (Το μήλον της γνώσεως - Τιμητικός Τόμος στον Καθηγητή Δημήτριο Αραμπέλο) και να πλοηγηθείτε στα διάφορα επιστημονικά άρθρα που παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω.

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ - GEODESY

ΜΕΡΟΣ IΙ - ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ - GEOSCIENCES

ΜΕΡΟΣ IIΙ - ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - SCIENCES AND TECHNOLOGY