Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου των Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΑΤΜ ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Συνημμένο θα βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα του χειμερινού εξαμήνου των Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΑΤΜ του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Συνημμένα Αρχεία: