Ψήφισμα της Συνέλευσης Τμήματος Α.Τ.Μ. για τις καταλήψεις

Συνημμένο θα βρείτε το ψήφισμα της Συνέλευσης του Τμήματoς Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, ύστερα από ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος στη συνεδρίασή της αρ. 13/20.4.2021, σχετικά με τις καταλήψεις στο Τμήμα μας και στην Πολυτεχνική Σχολή.

Συνημμένα Αρχεία: