ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2020-21

Ανακοινώνεται ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών http://dps.auth.gr/el/node/3477 έχει αναρτηθεί η ανακοίνωση της ΕΣΤΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ σχετικά με τη χορήγηση χρηματικών βραβείων, σε παιδιά εν ενεργεία και συνταξιούχων ναυτικών, που φοίτησαν σε ΑΕΙ της Ελλάδας, το ακαδημαϊκό έτος 2020-21