Χορήγηση υποτροφιών ευπαθών ομάδων ΙΚΥ

Οι προπτυχιακοί φοιτητές και οι προπτυχιακές φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση υποτροφίας του προγράμματος "Ευπαθών Ομάδων" του ΙΚΥ, παρακαλούνται να παρακολουθούν την ιστοσελίδα του ΙΚΥ (www.iky.gr), προκειμένου να ενημερωθούν για τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες για το είδος και τις προϋποθέσεις των υποτροφιών αυτών, μπορείτε να δείτε στο συνημμένο αρχείο.

 Από τη Γραμματεία του Τμήματος