Υποτροφίες Σλοβακίας

Ανακοινώνεται Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Υποτροφιών της Σλοβακίας, για ενημέρωσή σας.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Συνημμένα Αρχεία: