Τροποποίηση Προγράμματος Παρουσιάσεων Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών Ιουλίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόγραμμα Παρουσιάσεων Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών

         

Μετά τις τροποποιήσεις που προέκυψαν στο πρόγραμμα παρουσίασης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών, το πρόγραμμα διαμορφώνεται σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο.

Θεσσαλονίκη, 2-7-2018

Από τη Γραμματεία