Τριμελείς εξεταστικές επιτροπές προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών φοιτητών ή ομάδων φοιτητών, εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2021 (εγκρίθηκαν στη συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος αρ. 2/5.10.2021)

Ανακοινώνεται ότι στην αρ. 2/5.10.2021 συνεδρίαση της Συνέλευσης Τμήματος εγκρίθηκαν οι τριμελείς εξεταστικές επιτροπές για την εξέταση των προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών φοιτητων ή ομάδων φοιτητών περιόδου Σεπτεμβρίου 2021, που θα γίνουν στη 1, 3 και 4 Νοεμβρίου 2021.

Αναλυτικό πρόγραμμα με τις ακριβείς ώρες παρουσιάσεων των Δ.Ε., θα αναρτηθεί τις επόμενες μέρες.

Το σχετικό αρχείο επισυνάπτεται.