Σχετικά με τις ηλεκτρονικές εγγραφές πρωτοετών που δεν θα κάνουν χρήση ΑΜΚΑ

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ότι όσοι πρωτοετείς φοιτητές δεν έχουν εγγραφεί ηλεκτρονικά, λόγω μη χρήσης ΑΜΚΑ (λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων ή άλλων αντικειμενικών δυσκολιών), καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, στην ίδια προθεσμία (έως Δευτέρα 17/9/2018) προκειμένου να υποβάλουν την αίτησή τους για ολοκλήρωση της εγγραφής τους.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα της Γραμματείας, 2310995401,3 και 2310995991.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου.

Συνημμένα Αρχεία: