Στεγαστικό επίδομα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Σας εημερώνουμε ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα υποβάλλονται από την Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018 έως και την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων https://stegastiko.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τη συνημμένη εγκύκλιο σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά της υποβολής.

Από τη Γραμματεία