Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΠΔ 407/1980) του τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Ανακοινώνεται από το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών η πρόσληψη διδασκόντων, σύμφωνα με το ΠΔ 407/1980.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 5-12-2018.

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.

 

 

Συνημμένα Αρχεία: