Πρόγραμμα των συνεντεύξεων των υποψηφίων φοιτητών/τριών του ΠΜΣ "Υδατικοί Πόροι" του ακαδ. έτους 2020-2021