Πρόγραμμα παρουσίασης διπλωματικών εργασιών των ΠΜΣ "Σχεδιασμός και Διαχείριση Βιώσιμων Υποδομών και Συστημάτων" και Υδατικοί Πόροι", περιόδου Σεπτεμβρίου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Συνημμένο θα βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα παρουσίασης των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών των ΠΜΣ του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021.