Πρόγραμμα παρουσίασης διπλωματικών εργασιών Προπτυχιακού Προγράμματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου ακαδημαϊκού έτους 2020-21.

Συνημμένο θα βρείτε το πρόγραμμα παρουσίασης διπλωματικών εργασιών Προπτυχιακού Προγράμματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου ακαδημαϊκού έτους 2020-21.