Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2019

Συνημμένα θα βρείτε το Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2019.

Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα είναι οριστικό και δεν επιδέχεται καμία αλλαγή.

Από τη Γραμματεία

Θεσσαλονίκη, 23 Ιουλίου 2019