Προτεινόμενες θεματικές περιοχές εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών, χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Ανακοινώθηκαν οι προτεινόμενες θεματικές περιοχές εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, σύμφωνα με τα παρακάτω συνημμένα.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση σχετικά με τις ημερομηνίες υποβολής αίτησης εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.