Προτεινόμενες θεματικές περιοχές εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών, χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2018 - 2019

Ανακοινώθηκαν οι προτεινόμενες θεματικές περιοχές εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2018 - 2019, σύμφωνα με τα παρακάτω συνημμένα.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση σχετικά με τις ημερομηνίες υποβολής αίτησης εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.