Προτεινόμενες θεματικές περιοχές εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών, εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Ανακοινώθηκαν οι προτεινόμενες θεματικές περιοχές εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, σύμφωνα με τα παρακάτω συνημμένα.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση σχετικά με τις ημερομηνίες υποβολής αίτησης εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Θεσσαλονίκη, 2 Μαρτίου 2021

Από τη Γραμματεία