ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ "ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανακοινώνεται ότι το Τμήμα Αγρονομων και Τοπογράφων Μηχανικών στη συνεδρίαση της Συνέλευσης Τμήματος αρ. 14/10.7.2018 αποφάσισε την προκήρυξη του νεοϊδρυθέντος ΠΜΣ του Τμήματος "ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ"

Αιτήσεις υποψηφιότητας γίνονται δεκτές μέχρι τις 30 Αυγούστου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ, καθώς και την αίτηση υποβολής, θα βρείτε στα συνημμένα αρχεία.