ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων τουΤμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής για το χρονικό διάστημα από 1-9-2020 έως 31-8-2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων τουΤμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής για το χρονικό διάστημα από 1-9-2020 έως 31-8-2021

Συνημμένα Αρχεία: