ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 4 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.407/80

Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ενδιαφέρεται να προσλάβει προσωπικό (4 άτομα) με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαιου Ορισμένου Χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80 για τη διδασκαλία των μαθημάτων:

1) ‟Τοπογραφικές Αποτυπώσεις”, μάθημα 2ου  (εαρινού) εξαμήνου και ‟Ασκήσεις Υπαίθρου”,  μάθημα 8ου (εαρινού) εξαμήνου του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, (Θέση 1), συνδιδασκαλία.

2) ‟Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων”, μάθημα 7ου (χειμερινού) εξαμήνου, ‟Εγγειοβελτιωτικά Έργα και Επιπτώσεις στο Περιβάλλον”,  μάθημα 8ου  (εαρινού) εξαμήνου και ‟Στραγγίσεις και Επιπτώσεις στο Περιβάλλον”, μάθημα 9ου  (χειμερινού) εξαμήνου του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, (Θέση 2), συνδιδασκαλία.

3) ‟Εφαρμογές Γεωπληροφορικής σε θέματα διαχείρισης Υδατικών Πόρων”, μάθημα 2ου  (εαρινού) εξαμήνου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, (Θέση 3), συνδιδασκαλία.

4) “Οδοποιΐα Ι”, μάθημα 4ου (εαρινού) εξαμήνου και “Οδοποιΐα ΙΙ”, μάθημα 5ου (χειμερινού) εξαμήνου του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών), (Θέση 4), συνδιδασκαλία

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στη Γραμματεία του τμήματος, σύμφωνα με  τη συνημμένη προκήρυξη.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 17 Ιανουαρίου 2021.

 

Από τη Γραμματεία του  Τμήματος