ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.407/80

Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν επιστήμονα με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80 για τη συμμετοχή στις διδακτικές ομάδες των παρακάτω μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών:

‟Τοπογραφικές Αποτυπώσεις”, μάθημα 2ου  (εαρινού) εξαμήνου και ‟Ασκήσεις Υπαίθρου”,  μάθημα 8ου (εαρινού) εξαμήνου

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στη Γραμματεία του τμήματος, σύμφωνα με  τη συνημμένη προκήρυξη.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 1 Μαρτίου 2021.

Θεσσαλονίκη, 19-2-2021

Από τη Γραμματεία του  Τμήματος

Συνημμένα Αρχεία: