Προκήρυξη του ΠΜΣ ''Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη'' του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ

Συνημμένα θα βρείτε την Προκήρυξη του ΠΜΣ ''Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη'', του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ.

Συνημμένα Αρχεία: