Προκήρυξη Οικονομικής Υποστήριξης μεταπτυχιακού φοιτητή ή φοιτήτριας στο εξωτερικό- Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού

Ανακοινώνεται Προκήρυξη του ιδρύματος Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, σχετικά με την οικονομική υποστήριξη μεταπτυχιακού φοιτητή ή φοιτήτριας στον Τομέα της μεταλλουργίας, στο εξωτερικό.

Πληροφορίες θα βρείτε στο συννημένο αρχείο.

 

 

Συνημμένα Αρχεία: