Προκήρυξη Εκλογής Διευθυντών των Εργαστηρίων Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.

Σας ενημερώνουμε για την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών των παρακάτω Εργαστηρίων της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, με τριετή θητεία από 01.09.2018

-  Εργαστήριο Πληροφορικής, Υπολογιστικών Μεθόδων και Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων,
-  Εργαστήριο Φυσικής,
-  Εργαστήριο Μη Γραμμικών Μαθηματικών

 

Πρόσβαση στην Προκήρυξη μπορούν να έχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι μέσω του ιστοσυνδέσμου της Διαύγειας:

https://diavgeia.gov.gr/doc/75%CE%91%CE%A146%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%A7%C...