ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΜΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2019-2020

ΠΜΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019 στις 12:00 μ. στην αίθουσα του Εργαστηρίου Σχεδιασμού Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Τεχνικής & Οδοποιίας, κτίριο Τοπογράφων, 3ος όροφος (προτελευταία πόρτα δεξιά στον διάδρομο) θα διενεργηθούν οι συνεντεύξεις των Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

  ONOMATEΠΩNYMO

Ώρα

1 Αντωνιάδης Ιωάννης 12:00 μ.μ.
2 Βασιλειάδου Αλεξάνδρα 12:00 μ.μ.
3 Καπράρας Πέτρος 12:00 μ.μ.
4 Κουλτζιόγλου Ευθυμία 12:45 μ.μ.
5 Λάζογλου Αλεξία 12:45 μ.μ.
6 Τζιγκαλίδου Σοφία 12:45 μ.μ.