ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΠΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020-2021

Συνημμένο θα βρείτε το πρόγραμμα εξετάσεων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών περιόδου Φεβρουαρίου του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021.

Παρακαλούμε να ληφθεί υπόψη:

Για τις ανάγκες της εξέτασης και για λόγους ταυτοποίησης θα πρέπει να γίνει χρήση των Ιδρυματικών Λογαριασμών στις διάφορες πλατφόρμες.

Για τη χρήση ορισμένων υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση πρόσθετων Cloud υπηρεσιών (πχ ενεργοποίηση Cloud Υπηρεσιών της Microsoft στο ΑΠΘ από τον σύνδεσμο https://accounts.auth.gr/misc/office365.php για τη χρήση του Skype for Business) που θα έχει προηγηθεί της εξέτασης.

Για βοήθεια σε σχέση με τις παραπάνω πλατφόρμες μπορεί να επικοινωνείτε με την υποστήριξη του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Για την ακριβή διαδικασία των εξετάσεων και την πρόσκληση συμμετοχής στην αντίστοιχη πλατφόρμα θα πρέπει να έχετε επικοινωνία με τους διδάσκοντες.

Συνημμένα Αρχεία: