ΠΜΣ ‘Χημική και Βιομοριακή Μηχανική’ του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ

Σας ενημερώνουμε ότι στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ πρόκειται να ξεκινήσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο ‘Χημική και Βιομοριακή Μηχανική’ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
Σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στο σύνδεσμο http://cheng.auth.gr/?page_id=2624