Παρουσίαση διπλωματικών εργασιών των προπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοινώνεται ότι, η παρουσίαση και εξέταση των διπλωματικών εργασιών των προπτυχιακών φοιτητών για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020, θα γίνει σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας:

Δευτέρα  20 Ιουλίου 2020

Τομέας Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας:

Τρίτη  21 Ιουλίου 2020

Τομέας Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων:

Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020

Όλες οι εξετάσεις θα γίνουν με χρήση συστημάτων τηλεδιάσκεψης λόγω των έκτακτων μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19.

Οδηγίες όσον αφορά την παράδοση εγγράφων και dvd της Διπλωματικής Εργασίας στη Βιβλιοθήκη, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος, σε επόμενη ανακοίνωση.

                                                                                                                      Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2020

Από τη Γραμματεία του τμήματος