Παρατηρητήριο φοιτητών ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων

To Παρατηρητήριο Φοιτητών που ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες έχει ως κύριο στόχο του να συνδράμει στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές που ανήκουν σ’ αυτές τις ομάδες.

Υπεύθυνη του Τμήματός μας έχει οριστεί η Καθηγήτρια κα Όλγα Γεωργούλα, με στοιχεία επικοινωνίας: Τηλέφωνο: 2310 99 6096, email: olge@topo.auth.gr, όπου μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι.