Παραλαβή Πιστοποιητικών ορκωμοσίας μετά τη λήξη της κατάληψης

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Τμήματος που αφορά την ορκωμοσία, σας ενημερώνουμε ότι η κατάληψη έχει λήξει και πλέον υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής των πρωτότυπων πιστοποιητικών ορκωμοσίας.

Καλούνται οι απόφοιτοι που έχουν τελειώσει τις εκκρεμότητες με τη Βιβλιοθήκη και επιθυμούν να παραλάβουν τα πιστοποιητικά ορκωμοσίας, να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τη Γραμματεία (στα τηλέφωνα 2310995401,3)  προκειμένου να κλειστεί ραντεβού σε συγκεκριμένη ώρα, είτε αυτοπροσώπως είτε με αποστολή εταιρίας ταχυμεταφορών .

Τονίζεται ότι, προϋπόθεση παραλαβής των πιστοποιητικών, εκτός από την ολοκλήρωση της διαδικασίας με τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος, είναι η υπογραφή/αποδοχή του φύλλου βαθμολογίας, που στάλθηκε στους φοιτητές με e-mail στις 13-4-2021. 

Σε περίπτωση που προσέλθουν οι φοιτητές στη Γραμματεία, παρακαλούνται να έχουν μαζί τους το Φύλλο βαθμολογίας υπογεγραμμένο. Σε περίπτωση που στείλουν εταιρία ταχυμεταφορών για την παραλαβή των πιστοποιητικών, θα πρέπει να σταλεί το φύλλο βαθμολογίας ηλεκτρονικά στη Γραμματεία, με το γνήσιο της υπογραφής.

Από τη Γραμματεία