Οδηγίες παρουσίασης μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών για υποψήφιους διπλωματούχους και υποψήφιες διπλωματούχες των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Νοέμβριος 2018

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι διπλωματούχοι και υποψήφιες διπλωματούχες των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, ενόψει των παρουσιάσεων των διπλωματικών μεταπτυχιακών εργασιών που έχουν προγραμματιστεί για τις 20 και 21 Νοεμβρίου 2018, να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία (μέσω e- mail στο info@topo.auth.gr ή τηλεφωνικά στο 2310995401,3) για να τους δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες, καθώς και τα σχετικά έγγραφα.

     Συνημμένα θα βρείτε τη διαδικασία κατάθεσης μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών στη Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ, καθώς και τα σχετικά έγγραφα.