ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ” ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Σας ενημερώνουμε ότι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο προσφέρει το υψηλού επιπέδου Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ‘Διαχείριση Τεχνικών Έργων’ (ΠΜΣ ΔΧΤ).

Για περισσότερες λεπτομέρειες, σας επισυνάπτουμε τους παρακάτω συνδέσμους:

https://www.eap.gr/el/programmata-spoudwn/61-diaxeirisi-texnikon-ergon-msc

https://dev.eap.gr/student-candidate/public#/form_student_mixed_2018