Μετάθεση ημερομηνίας έναρξης μαθημάτων

Με απόφαση της συγκλήτου η ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων μετατίθεται για τη Δευτέρα 11/10, με όλο το ακαδημαϊκό ημερολόγιο να μετατίθεται προς τα πίσω κατά μία εβδομάδα.