Λειτουργία διοικητικών υπηρεσιών του ΑΠΘ από 3-8-2020 μέχρι και 16-8-2020

Ανακοινώνεται ότι η Γραμματεία του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, όπως και  όλες οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, θα παραμείνουν κλειστές στο διάστημα από 3-8-2020 μέχρι και 16-8-2020.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος